Ligging: Cerdeirinhas-Canedo de Basto

In eerdere berichten heeft u kunnen lezen over de zoektocht en de aankoop van een geschikte locatie voor de bouw van het project “Nature Houses”. In dit bericht zullen wij u regelmatig een update geven met betrekking tot de terreinontwikkeling.

10 november 2022:
Moet je eens nagaan…op 3 september 2021 vond bij de notaris de grondoverdracht voor het terrein van de Nature Houses plaats en nu, na méér dan een jaar formulieren invullen en veel contact met de instanties, is het dan eindelijk zover dat (naar verwachting) voor de laatste keer de door de gemeente verlangde tekeningen, berekeningen en technische gegevens zijn aangeleverd. Zo is alles in orde voor de start van de grondwerkzaamheden die gepland staan voor het eerste kwartaal 2023. Jack Bastiaansen en zijn Team hebben Engelengeduld 😉 .

22 september 2022:
Het vergunningenproces bij de gemeente verloopt voorspoedig. De afgelopen maanden zijn alle tekeningen en technische gegevens door de gemeente beoordeeld en waar nodig zijn hierop aanpassingen doorgevoerd. Nu het verlenen van de vergunning nagenoeg is afgerond kan een start worden gemaakt met de planning. Na definitieve goedkeuring kan eind 2022/begin 2023 gestart worden met de grondwerkzaamheden zodat alle kavels ‘op hoogte’ gebracht kunnen worden. Zo profiteert iedere toekomstige eigenaar maximaal van de aanwezige ruimte en uitzichten.

08 april 2022:
Door architecte Sandra Merêncio is hard gewerkt aan alle berekeningen en terreinplattegronden. Om de 10 vrijstaande Nature Houses en de zwembaden goed te situeren zodat iedereen optimaal van de zon en de uitzichten kan genieten, dient er behoorlijk wat grondverzet plaats te vinden zoals op onderstaande projecttekening te zien is.

Nu de tekeningen klaar zijn, begint het traject van de gemeentelijke goedkeuring. Dit is vaak een langdurig en stroperig proces waarbij de beslistermijnen ‘wat minder strak geregeld’ zijn dan in Nederland. Het is echter wel belangrijk dat dit proces doorlopen wordt en dat de goedkeuring van de gemeente is verkregen alvorens met de werkzaamheden gestart kan worden.

Nature Houses- Terreindoorsnedes en noodzakelijke hoogteaanpassingen
Terreindoorsnedes en noodzakelijke hoogteaanpassingen

18 maart 2022:
Onderstaande video is vandaag, 18 maart 2022, gemaakt en toont de prachtige natuur locatie en het uitzicht.

Klik hierboven om de video te bekijken (zet geluid aan)

01 november 2021:
Momenteel wordt achter de schermen druk gewerkt aan al het noodzakelijke papierwerk met betrekking tot de (gemeentelijke) vergunningen. Dit kost in Portugal vrij veel tijd maar hopelijk kan in het nieuwe jaar gestart worden met de nodige grondwerkzaamheden. Vanwege de hoogteverschillen is dit niet alleen een stuk arbeidsintensiever dan we in Nederland gewend zijn maar vergt het ook een stuk meer rekenwerk voor de aannemer.

Projectontwikkelaar Jack Bastiaansen
Projectontwikkelaar Jack Bastiaansen laat het unieke terrein en de geplande kavelindeling zien


Als het vergunningentraject en de verkoop van de woningen voorspoedig verlopen, is het de bedoeling dat projectontwikkelaar Portugal Comfort Living zo snel mogelijk start met de bouw. Aspirant-kopers die niet ‘vanaf tekening’ durven te kopen, hebben dan de mogelijkheid om met eigen ogen niet alleen de dan nog beschikbare kavels te komen bekijken maar ook een woning in aanbouw te zien. Zo kunnen zij zich overtuigen van de prachtige ligging en ruimte van de kavels (dicht bij de natuur, grote afmetingen en mooie zichtlijnen) en van de afmetingen en bouwkwaliteit van de Nature Houses zelf.

Hieronder een paar foto’s voor een indruk van de prachtige locatie:

Nature Houses - Bouwlocatie en Voortgang
Globale zichtlijn voor de kavels A9 en A10
Nature Houses - Bouwlocatie en Voortgang
Ongeveer het uitzicht vanaf kavels A2 en A3
Nature Houses - Bouwlocatie en Voortgang
Overzicht van een flink deel van het terrein zoals het er op 1-11-2021 bij ligt
Nature Houses - Bouwlocatie en Voortgang
Bij de terreinverdieping waar de varens staan (rechts op de foto), is de ontsluitingsweg naar de verschillende kavels gepland
Nature Houses - Bouwlocatie en Voortgang
Zicht richting kavels A1 en A2

Projectontwikkeling: Portugal Comfort Living
Aannemer: SenseTec
Verkoop en informatie: Easy Living Projecten – Expat Property Sales & Rentals

Comments are closed